Kontakt

logo

vlasnik:  Branimir Dobranić

Adresa: M.Vrhovca 7 (centar Grabrika), 47000 Karlovac

OIB: 87189612185
Žiro-račun: 2360000-1102000573
IBAN: HR4423600001102000573

Kontakti:
Branimir: 099/611-3094
Daliborka : 099/563-3108

Tel: 047/422-281 (8-14h i 17-20h)

Email: branimir.dobranic@ka.t-com.hr

Napomena: Smješteni smo u zajedničkom poslovnom prostoru sa Knjižarom Grabrik d.o.o.